ยินดีต้อนรับสู่ ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์โคราช

ฝ่ายการศึกษา ดำเนินงานมุ่งเน้นสนับสนุนงานด้านการศึกษาให้สวนสัตว์เป็นแหล่งการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนธรรมชาติ  โดยมีการเข้าค่ายเยาวชน  การวิจัยค้นคว้าด้านธรรมชาติวิทยา สิ่งแวดล้อม  และสัตว์ป่า  ให้เกิดประสิทธิภาพตามนโยบายของรัฐ  สวนสัตว์นครราชสีมาจึงเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบ  ที่ให้บริการแก่นักเรียน  นักศึกษา  และประชาชนทั่วไป เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้และปลูกฝังทัศนคติที่ดีเรื่องของธรรมชาติ สัตว์ป่า  และสิ่งแวดล้อม 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอบรมอาสาสมัครสวนสัตว์ รุ่นที่ 9

Update: 2017-03-20

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมอาสาสมัครสวนสัตว์ (Zoo Volunteer) รุ่นที่ 9...

โครงการเที่ยวสวนสัตว์นครราชสีมาสำหรับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

Update: 2017-01-18

เปิดรับสมัคร โรงเรียน หรือหน่วยงานใดที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ...

ประกาศรับสมัครอาสาสมัครสวนสัตว์รุ่นที่ 9

Update: 2017-01-16

รับสมัครน้องๆ ที่มีอายุ ตั้งแต่ 15 - 25 ปี ที่มีความสนใจเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ และเข้าร่วมเป็น...

กิจกรรมฝึกอบรมอาสาสมัครสวนสัตว์ รุ่นที่ 8

Update: 2016-04-08

ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์นครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาสาสมัครสวนสัตว์รุ่นที่ 8 ขึ้น ณ ศูน...

วิเชียร แชจอหอ บรรยาย สมาธิเพื่อจิตอาสา

Update: 2013-04-09 14:30:34

ลูกน้อยกระเรียนไทย

Update: 2013-04-04 13:04:09

สวนสัตว์สู่ชุมชน

Update: 2013-04-04 12:57:47

เพลงอุ่นเครื่องวิทยากร

Update: 2013-04-04 12:57:00

Join us on Facebook

Copyrights © 2015 Korat Zoo Education. All rights reserved. Sited by Bcj Media Co.,Ltd.